Jaarrekening stamrecht BV

binnen 5 dagen verzorgt 

jaarrekening stamrecht bv

Wat doen we voor je?

We verzorgen de volgende werkzaamheden voor je:

 • het inboeken van de administratie (bankafschriften);
 • het opstellen jaarrekening;
 • het opstellen van notulen van aandeelhoudersvergadering;
 • de deponering van de publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel;
 • het opstellen en indienen van de aangifte vennootschapsbelasting bij de belastingdienst.

Kosten € 450,- excl. BTW

Bij een stamrecht BV met bijvoorbeeld beleggen, leningen aan jou en het verzekeren van het stamrecht (99% van de gevallen) kan Ficalis Stamrecht Specialist alle bovengenoemde werkzaamheden verzorgen voor een vast bedrag van € 450,- excl. BTW per jaar.

Als alle benodigde gegevens binnen zijn ontvang je binnen 5 werkdagen de jaarrekening en overige de stukken in concept per mail. Als je met de concept jaarrekening akkoord gaat, wordt alles definitief afgehandeld en wordt de publicatiebalans en de aangifte vennootschapsbelasting  respectievelijk bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst door ons ingediend. Jij hoeft niks te doen.

Het enige wat we van je vragen is een handtekening te zetten onder de notulen van aandeelhoudersvergadering en de akkoordverklaring voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. De rest wordt door ons geregeld!

Wat hebben we van je nodig?

Om de jaarrekening snel en efficient op de stellen hebben we de volgende gegevens van je stamrecht BV nodig:

 • alle bankmutaties van alle bankrekening(en), ook die van de alle spaarrekeningen;
 • afschriften van alle beleggingsnota’s dus van alle mutaties (aan- en verkopen) en de waarde van de beleggingen per begin en einde van het boekjaar (alleen bij beleggingen binnen de stamrecht BV);
 • een kopie van de leningsovereenkomst(en) van lening(en) bij de stamrecht BV;
 • eventuele inkoopfacturen van kosten gemaakt voor de stamrecht BV;
 • de staturen/oprichtingsakte van de stamrecht BV;
 • de stamrechtovereenkomst die je in het verleden met je stamrecht BV ben overeengekomen.

Neem contact met mij op voor de jaarrekening

administratie stamrecht bv