jaarrekening stamrecht b.v.

De jaarlijkse werkzaamheden voor de stamrecht B.V.

Elk jaar moeten voor een stamrecht B.V. de volgende werkzaamheden worden verricht:

  • het inboeken van de bankafschriften;
  • het opstellen jaarrekening;
  • het opstellen van notulen van aandeelhoudersvergadering;
  • de deponering van de publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel;
  • het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting bij de belastingdienst.

Bij een stamrecht B.V. die zich alleen bezighoudt met passief beleggen en met het verzekeren van het stamrecht kan Ficalis alle bovengenoemde werkzaamheden verzorgen voor een vast bedrag van € 450,- excl. BTW per jaar.

Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar van het resultaat van de stamrecht B.V.

Welke gegevens zijn nodig voor het opstellen van de jaarrekening?

Om één en ander efficiënt te laten verlopen zijn de volgende gegevens van de stamrecht B.V. nodig:

  • alle bankmutaties van alle bankrekeningen, ook die van alle spaarrekeningen;
  • afschriften van alle beleggingsnota’s dit betreft alle mutaties en de waarde van de beleggingen per begin en einde van het boekjaar (alleen bij beleggingen binnen de stamrecht B.V.);
  • een kopie van de leningsovereenkomst(en) bij lening(en) van de stamrecht B.V.;
  • eventuele inkoopfacturen voor kosten gemaakt door de stamrecht B.V.

Als alle benodigde gegevens binnen zijn, ontvang je binnen 5 werkdagen de jaarrekening en overige stukken per mail.