Loonadministratie

van de stamrecht BV 

stamrecht bv loonadministratie

Loonadministratie van de stamrecht BV

Het kan voorkomen dat je als gevolg van een uitkering of een lager salaris tijdelijk extra inkomen nodig hebt. Dan kun je dit extra inkomen op twee manieren uit de stamrecht BV halen:

  • via gedeeltelijke afkoop of;
  • via een periodieke uitkering.

Gedeeltelijke afkoop stamrecht

Zolang je nog niet AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt passen wij altijd de gedeeltelijke afkoop toe alsl je uitkering uit de stamrecht BV wilt. Elk jaar mag je dan een willekeurig bedrag als gedeeltelijke afkoop door de stamrecht BV laten uitkeren. Daardoor is dit een ideaal fiscaal/financieel planningsinstrument. Je kunt dus bijvoorbeeld in november van enig jaar bekijken of het interessant is om in dat jaar nog een eenmalige uitkering vanuit de stamrecht BV te doen.

T.o.v. de periodieke uitkering heeft de gedeeltelijke afkoop een aantal voordelen:

  • Er hoeft geen maandelijkse loonstrook opgemaakt te worden, en er hoeft niet maandelijks loonheffing betaald te worden.
  • Bij gedeeltelijke afkoop is geen ZVW premie verschuldigd.
  • De gedeeltelijke afkoop is veel flexibeler. Er wordt één bedrag ineens verloond (loonheffing wordt ingehouden door de stamrecht BV).
  • Er hoeft geen actuariële berekening worden opgemaakt;. 
  • Voor de stamrecht BV is een gedeeltelijke afkoop voor de vennootschapsbelasting veel voordeliger.

Periodieke uitkering vanaf 65 jaar / AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf je 65-jarige leeftijd is de  stamrecht BV verplicht het stamrecht in de vorm van een periodieke uitkering (vaak maandelijks) uit te keren. De wat oudere stamrechtovereenkomsten gaan uit van 65 jaar, maar de ingangsdatum mag ook verschoven worden naar de AOW-leeftijd. Een stamrechtovereenkomst met een ingangsdatum van 65 jaar kan met een aanvullende stamrechtovereenkomst worden omgezet naar de AOW-leeftijd.

Bij een periodieke (maandelijkse) uitkering krijg je te maken met het volgende: 

  • Maandelijks moet er loonstrook worden opgemaakt, en er moet maandelijks loonheffing worden betaald door de stamrecht BV aan de belastingdienst;
  • Bij de periodieke uitkering ben je wel ZVW premie verschuldigd;
  • Er moet een actuariële berekening worden gemaakt, met deze berekening wordt a.d.h.v. de hoogte van de uitkering o.a. de looptijd van de uitkering voor je bepaald.

Kosten € 175,- excl. BTW

Voor € 175,- excl. BTW verzorgen wij de complete loonadministratie inclusief het opstellen van de aanvullende stamrechtovereenkomst waarin de afsrpaken van de periodieke uitkering of gedeeltelijke afkoop worden vastgelgd.

Neem contact met mij op voor een loonadministratie

administratie stamrecht bv