Opties met geld van de b.v.

Een hypotheek bij je eigen stamrecht B.V.

Op dit moment hebben veel stamrecht B.V.’s geld op een spaarrekening staan en  dat levert met de huidige rentestand niet veel op.

Als je een hypotheek bij de bank hebt, bestaat er een mogelijkheid om met het spaargeld een hoger rendement te behalen.

Over het algemeen heb je bij het kopen van een woning een hypotheek bij een bank afgesloten. Hierbij betaal je maandelijks rente aan de bank. Deze rente is fiscaal aftrekbaar. Vaak zit er aan deze hypotheek een bepaalde looptijd. Wanneer het tijd is om de rente voor een nieuwe periode vast te zetten of wanneer je de mogelijkheid hebt om (een deel van) de hypotheek boetevrij af te lossen kun je overwegen geen nieuwe lening bij de bank aan te gaan maar dit te doen met liquide middelen uit je stamrecht B.V.

Hoe gaat dit in zijn werk? Je geeft bij de bank aan de hypotheek (deels) af te willen lossen. Dit doe je met geld uit de stamrecht B.V. Hiermee krijg je in privé een hypotheekschuld aan je stamrecht B.V. die de plaats inneemt van de hypotheek van je bank. Je stelt een hypotheekovereenkomst op met je stamrecht B.V. waarin je onder andere looptijd en rente vastlegt. Vervolgens ga je – in plaats van aan de bank – rente betalen aan je stamrecht B.V. Deze rente blijft, net als de rente die je daarvoor betaalde aan de bank, fiscaal aftrekbaar.

Je betaalt nu rente aan je stamrecht B.V. en die betaalde rente is privé ook nog steeds in de inkomstenbelasting aftrekbaar is. De rente is in de stamrecht B.V. weliswaar belast, maar met het geld van de stamrecht B.V. maak je nu meer rendement.

 

Een eenmalige of periodieke uitkering uit je stamrecht B.V.

Het kan voorkomen dat je als gevolg van een WW-uitkering of een lager salaris tijdelijk extra inkomen nodig hebt. Dan kun je overwegen om geld in de vorm van een (gedeeltelijke) afkoop of een periodieke uitkering uit je stamrecht B.V. op te nemen.

Je mag namelijk vanaf 1 januari 2014 zelf bepalen hoe je het stamrecht uit je stamrecht B.V. opneemt. Je hebt naast de gebruikelijke periodieke uitkeringen nu ook de mogelijkheid om het stamrecht geheel of gedeeltelijk af te kopen. Dat betekent dat je elk jaar naar believen een willekeurig bedrag mag opnemen uit de stamrecht B.V. Dat is dus een ideaal fiscaal-financieel planningsinstrument. Je kunt  bijvoorbeeld in november van enig jaar bezien of het interessant is om in dat jaar nog een eenmalige opname te doen.

De afkoopsom of de periodieke uitkering is natuurlijk wel in het jaar van opname bij jou fiscaal belast. De stamrecht B.V. zal daarom loonheffing over de afkoopsom of de periodieke uitkering moeten inhouden en afdragen aan de belastingdienst.

Wil je meer weten over de hypotheek bij de stamrecht B.V. of het opnemen van geld uit de stamrecht B.V. neem dan gerust contact op.