Stoppen

met de stamrecht BV 

Stoppen met de stamrecht BV

Tot 2014 kon je een ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht BV. Dit was fiscaal gezien voordelig, met name omdat je de loonheffing over de ontslaguitkering daarmee uitstelde. De oprichting van een stamrecht BV werd ook vaak gezien als een spaarpotje om een toekomstig pensioentekort te compenseren.

Nu kan het zo zijn dat je met de stamrecht BV, bijvoorbeeld vanwege de jaarlijkse administratieve verplichtingen/kosten of gewijzigde persoonlijke omstandigheden, wilt stoppen. Dat kan, de stamrecht BV wordt dan geliquideerd en ontbonden.

Afrekenen met de belastingdienst

Voordat je de stamrecht BV kunt ontbinden, moet de stamrecht BV over de waarde van de stamrechtverplichting (de ontslagvergoeding zoals destijds is afgestort bij de stamrecht BV) afrekenen met de belastingdienst. Daarvoor zal een berekening van de afkoopwaarde van de stamrechtverplichting moeten worden gemaakt.

Concreet heeft dat tot gevolg dat de stamrecht BV over de afkoopwaarde van de stamrechtverplichting loonheffing moet afdragen aan de belastingdienst. Daarnaast zal er dan moeten worden gekeken of jij (of anderen) nog vorderingen of schulden hebt op/aan de stamrecht BV

Heeft de stamrecht BV nog uitkeerbare winst?

Als de stamrecht BV na de afkoop nog over niet uitgekeerde winst beschikt, moet deze aan haar aandeelhouder worden uitgekeerd. Deze winstuitkering is beter bekend onder de naam: dividend. Over dit dividend is 26,25% inkomstenbelasting (tarief voor 2020) verschuldigd. Het ontvangen dividend vormt voor jou inkomen in box 2 in je aangifte inkomstenbelasting.

Wat moet er gebeuren om de stamrecht BV te stoppen (liquideren)

Als je de stamrecht BV wilt ontbinden moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  • Berekening afkoopwaarde stamrechtverplichting;
  • Over de afkoopwaarde van de stamrechtverplichting moet direct loonheffing worden ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst;
  • Opstellen van een overeenkomst waarin de afkoop van de stamrechtverplichting wordt vastgelegd;
  • Opstellen van jaarrekening in het jaar van ontbinding, tot het moment van ontbinding: dat is dan bijna altijd een gedeelte van het boekjaar;
  • Als er dividend wordt uitgekeerd moet er een aangifte dividendbelasting worden ingediend en moet direct de dividendbelasting worden afgedragen aan de belastingdienst;
  • Er moet een Vergadering van Aandeelhouders gehouden te worden, waarbij besloten wordt tot ontbinding van de vennootschap, alsmede een bestuursbesluit daartoe;
  • Bij de Kamer van Koophandel moet met een formulier melding worden gemaakt dat de stamrecht BV is ontbonden;
  • Na afloop van het jaar van ontbinding met er een aangifte vennootschapsbelasting voor de stamrecht BV worden ingediend bij de belastingdienst;
  • Je moet als aandeelhouder de boekhouding van de stamrecht BV 7 jaren bewaren.

Kosten € 750,- excl. BTW

Als je stamrecht BV alleen is gebruikt voor het beheer van kapitaal (je ontslagvergoeding), dan is het simpel om snel het geld uit je stamrecht BV te halen. Er hoeft namelijk geen vereffening plaats te vinden. Deze vlugge opheffing van een stamrecht BV noemen we ook wel een ‘turboliquidatie’: als de stamrecht BV op het tijdstip van haar opheffing geen baten meer heeft, houdt zij direct op te bestaan.

Als je stamrecht BV via een turboliquidatie kan worden ontbonden kunnen wij de gehele ontbinding voor € 750,- excl. BTW verzorgen (kosten zijn voor de stamrecht BV). Daarvoor worden alle bovengenoemde punten die bij ‘Wat moet er gebeuren om de stamrecht BV te stoppen’  staan voor je verzorgt.

Neem contact met mij op voor stoppen met de stamrecht BV

administratie stamrecht bv