Vermindering aandelenkapitaal

stamrecht BV 

stamrecht bv verminderen aandelenkapitaal

Vermindering aandelenkapitaal stamrecht BV

Stamrecht BV’s die zijn opgericht voor 2012 hebben vaak een minimum aandelenkapitaal van €18.000,-.

Met ingang van 2012 is dit echter veranderd. Dankzij een wetswijziging in 2012 werd het makkelijker om een BV op te richten en ontstond de term ‘flex bv’

Een belangrijke wijziging bij het oprichten van een BV sinds 2012 is de afschaffing van het minimumkapitaal van €18.000,-. Dit is aangepast naar een minimaal bedrag van slechts 1 eurocent. Een flinke aanpassing!

Je stamrecht BV omzetten naar een 'flex BV'

Heb je nog een Stamrecht BV die is opgericht met een minimum aandelenkapitaal van € 18.000,-, dan is het mogelijk om je stamrecht BV om te zetten naar een flex bv en vervolgens het aandelenkapitaal te verminderen. Hiervoor is wel een statutenwijziging via een notaris nodig. De kosten hiervan zijn voor rekening van je stamrecht BV en zijn fiscaal aftrekbaar.

Zoals gezegd is het minimale aandelenkapitaal van een flex bv slechts 1 eurocent. Bij verlaging van het aandelenkapitaal van € 18.000,- wordt om pragmatische redenen vaak gekozen voor een vermindering van het aandelenkapitaal naar € 1,-.

Wat zijn de voordelen:

  • Minder risicodragend vermogen in de stamrecht BV.
  • Indien je voor 2012 een aandelenkapitaal van € 18.000,- hebt overgemaakt naar de stamrecht BV,  kun je dit hele bedrag op € 1.- na belastingvrij uit de stamrecht BV halen. Dit is wel op voorwaarde dat er geen verlies is gemaakt in de stamrecht BV (zie hieronder).
  • Wanneer je geld van de stamrecht BV hebt geleend voor het aandelenkapitaal kan dit door vermindering van het aandelenkapitaal worden terugbetaald. De renteontvangsten in de stamrecht BV en daarmee samenhangende verschuldigde vennootschapsbelasting komen dan te vervallen. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

Kun je altijd het aandelenkapitaal verminderen?

Om te kijken of vermindering van het aandelenkapitaal mogelijk is moet er sinds 1 oktober 2012 eerst een uitkeringstest worden gedaan. Aan de hand van deze test wordt gekeken of de verlaging van het aandelenkapitaal de voortgang van de stamrecht BV niet in gevaar brengt. 

Wanneer het bestuur (jij dus) niet akkoord mag gaan met een vermindering en uitbetaling van het aandelenkapitaal aan de aandeelhouders (jij dus) kan de vermindering niet doorgaan. Het bestuur mag bijvoorbeeld niet akkoord gaan als voorzienbaar is dat op korte termijn de stamrecht BV niet aan haar (stamrecht- of schuldeisers-) verplichtingen kan voldoen als gevolg van de vermindering van het aandelenkapitaal. Dat is vaak het geval als de stamrecht BV in het verleden verliezen heeft geleden. Wanneer er toch wordt uitgekeerd is het bestuur aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen van de vermindering van het aandelenkapitaal.

Vermindering van het aandelenkapitaal is mogelijk maar eerst zal er een dus uitkeringstest moeten worden gedaan. Dit kunnen wij a.d.h.v. de jaarrekeningen van de stamrecht BV voor je doen.

Neem contact met mij op voor vermindering aandelenkapitaal

administratie stamrecht bv