Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?


Source: Fiscaal nieuws

Comments are closed.