Witte maandtabel 2019 inwoners Nederland

In deze tabel vindt u het juiste bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u moet inhouden voor werknemers die inwoner zijn van Nederland, loon uit tegenwoordige dienstbetrekking krijgen en voor wie u een tijdvak van een maand hanteert.


Source: Fiscaal nieuws

Comments are closed.