ZZP’er

Starten als zzp'er of freelancer

Starten als zzp'er of freelancer

Starten als zzp'er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer gaat snel. De meeste zzp'ers starten in de vorm van een eenmanszaal en dan kun je gelijk aan de slag zonder startkapitaal. Toch zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Wat is een zzp'er of freelancer?

De begrippen zzp'err en freelancer betekenen hetzelfde. Als zzp'er of freelancer werk je voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband. 

zzper

Voor zzp'ers of freelancers gelden dezelfde regels als voor andere ondernemers. Zoals bijvoorbeeld het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.  Bedenk wel dat zzp of freelance geen aparte rechtsvormen is. Veel zzp'ers en freelancers kiezen voor een eenmanszaak. Dat is nl. fiscaal gezien vaak voordelig omdat je dan gebruik kunt maken van onder andere de zelfstandigen- , de startersaftrek (eerste 3 jaar) en de MKB-vrijstelling. Daardoor betaal je over circa de eerst € 10.000,- winst van je onderneming geen inkomstenbelasting. 

Zelfstandig of toch niet?

Als zzp'er loop je soms het risico op een verkapt dienstverband. Je denkt dan dat je als zelfstandig  ondernemer werkzaam bent, maar de Belastingdienst en het UWV zien dat anders.

Vlak voor het zomerreces kwam het Ministerie van Financiën met een update over de wetgeving voor zzp’ers (de Wet DBA). Hoe staat het er nu voor?

Zzp-er inhuren. Als een opdrachtgever een zzp’er inhuurt, dan loopt deze het risico dat de Belastingdienst achteraf zegt dat er sprake was van een werknemer, waardoor de opdrachtgever loonheffing en premies werknemersverzekeringen had moeten afdragen. Over de vraag hoe de opdrachtgever dit risico kan voorkomen, wordt in Den Haag al lang nagedacht. Vlak voor de zomervakantie kwam het Ministerie van Financiën met een update.

Beperkte handhaving. De kans dat de Belastingdienst een naheffing zal opleggen, is niet zo heel groot. Tot 1 januari 2020 zal de Wet DBA alleen worden gehandhaafd in situaties waarin er sprake is van ‘kwaadwillendheid’. Dat is het geval als de Belastingdienst kan bewijzen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en er sprake is van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Zekerheid vooraf. Als een opdrachtgever een zzp’er inhuurt, dan wil deze het liefste vooraf zekerheid dat er geen sprake is van werknemerschap. Momenteel wordt er nagedacht over het invoeren van een systeem op basis van het tarief dat de zzp’er in rekening brengt:

  • arbeidsovereenkomst bij laag tarief en (1) lange duur of (2) reguliere werkzaamheden; 
  • opt-out bij hoog tarief en (1) korte duur of (2) niet-reguliere werkzaamheden;
  • opdrachtgeversverklaring via webmodule voor andere gevallen.

Het kabinet laat onderzoek doen naar de tarieven van zzp’ers en hun opdrachten. Ook wordt bekeken of het invoeren van een verplichte arbeidsovereenkomst bij een laag tarief juridisch wel mogelijk is.

Gezagsverhouding.Voor het einde van dit jaar wil het kabinet met een verduidelijking komen van het begrip ‘gezag’, zodat het eenvoudiger wordt om vast te stellen of er sprake is van werknemerschap. Er wordt ook bekeken of en zo ja, hoe via een webmodule te bepalen is of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.

Werk zo mogelijk met een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst. Tot 2020 zal er alleen bij ‘kwaadwillendheid’ worden nageheven.

Belastingen

De ZZP'er en belastingen

Stappenplan

Stappenplan bedrijf starten

Welk tarief?

Berekenen het juiste uurtarief