'de' zzp'er

Starten als zzp’er of freelancer

Starten als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer gaat snel. De meeste zzp’ers starten in de vorm van een eenmanszaak en dan kun je gelijk aan de slag zonder startkapitaal. Toch is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Wat is een zzp’er of freelancer?

De begrippen zzp’er en freelancer betekenen hetzelfde. Als zzp’er of freelancer werk je voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband. 

Voor zzp’ers of freelancers gelden dezelfde regels als voor andere ondernemers. Zoals bijvoorbeeld het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.  Bedenk wel dat zzp of freelance geen aparte rechtsvormen zijn. Veel zzp’ers en freelancers kiezen voor een eenmanszaak. Dat is namelijk fiscaal gezien vaak voordelig omdat je dan gebruik kunt maken van onder andere de zelfstandigen- , de startersaftrek (eerste 3 jaar) en de MKB-vrijstelling. Daardoor betaal je over circa de eerst € 10.000,- winst van je onderneming geen inkomstenbelasting. 

ZZP’er  moet tenminste € 16,- per uur gaan verdienen

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een soort minimumloon voor alle zelfstandigen moet dat een stap dichterbij komen.

Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het minimum-uurtarief moet gelden vanaf begin 2021.

De belangrijkste punten die bekend zijn geworden.  

 • Minimumtarief zzp’ers: € 16 per uur
  Er komt een minimumtarief voor alle zzp’ers van 16 euro per uur per 1 januari 2021. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteed. En hieraan worden geen andere criteria verbonden, zoals de duur van een opdracht. Doel van dit minimumtarief is dat zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt dan beter beschermd zouden worden en dat schijnzelfstandigheid wordt voorkomen.
  De uitwerking van deze maatregel voor de onderkant van de zzp-markt is anders dan in het regeerakkoord is afgesproken. Oorspronkelijk was het idee dat iedereen met een laag tarief een dienstverband zou moeten krijgen. Maar zo’n verplichte arbeidsovereenkomst blijkt niet goed te passen in de Europese wetgeving (binnen de EU geldt immers vrij verkeer van diensten, red.). Dat was eind vorig jaar aanleiding om de Wet DBA opnieuw uit te stellen. Minister Koolmees liet onlangs al weten dat er hard wordt gewerkt om het invoeren van een minimumtarief toch mogelijk te maken.
  Saillant detail is dat Koolmees hiermee vooruitloopt op de bevindingen van de Commissie Borstlap, die onlangs met voorlopige conclusies kwam, maar pas eind dit jaar met concrete voorstellen komt voor betere regulering van flexwerk (waaronder zzp).
 • Webmodule voor opdrachtgeversverklaring loopt vertraging op
  In plaats van de onwerkbare modelcontracten uit de oorspronkelijke zzp-plannen zou er een ‘opdrachtgeversverklaring’ moeten komen. Alle opdrachtgevers van zzp’ers zouden via de opdrachtsgeversverklaring zekerheid vooraf moeten krijgen over het inhuren van zzp’ers (gevrijwaard zijn van naheffingen door de Belastingdienst, red.). Maar de invoering van de webmodule voor het verkrijgen van de benodigde opdrachtgeversverklaring loopt vertraging op, zo meldt ZiPconomy, een onafhankelijk kennisplatform voor de inhuurmarkt. De geplande datum van 1 januari 2020 zal waarschijnlijk niet worden gehaald.
  Probleem is dat er voor een goed werkende webmodule eigenlijk eerst meer duidelijkheid moet komen over (de interpretatie van) de huidige arbeidswetgeving. Die zou niet meer aansluiten op de actuele arbeidsmarktpraktijk. Zo is er veel discussie en onduidelijkheid over het criterium gezagsverhouding en de betekenis/gevolgen daarvan voor de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer (zzp’er).
  Aanpassing van het arbeidsrecht is op korte termijn niet mogelijk en dus blijft het zoeken naar een goed werkende webmodule die aansluit op de praktijk van inhuur van zzp’ers.
  De webmodule is in ieder geval nog niet gereed. In een brief aan de Tweede Kamer (over de voortgang uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’) schrijven de bewindslieden van Sociale Zaken dat ‘afhankelijk van de uitkomst van deze testfase zal bezien worden of het instrument naar behoren functioneert’. Zij beloven de Tweede Kamer na de zomer hierover ter informeren
 • Opt out voor zzp’ers die meer dan € 75 euro per uur verdienen.
  De zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen (loonheffingen en de werknemersverzekeringen) uitgesloten.
  Het kabinet wil de zzp’ers aan de bovenkant van de markt hiermee meer ruimte bieden om vrij te ondernemen. Maar, om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Met een tussenpoos van een half jaar om opnieuw een zelfstandigenverklaring te kunnen krijgen; de zzp’ er mag dan dus minimaal zes maanden geen werkzaamheden verrichten voor die opdrachtgever. Dat is een beperking die in de praktijk natuurlijk een grote rol kan gaan spelen, aangezien opdrachtgevers regelmatig zzp’ers in het hogere segment voor langere tijd inhuren.

Beperkte handhaving

Ondertussen heeft het kabinet een handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen, dat wordt verlengd tot 1 januari 2021. De mogelijkheden tot handhaven worden aangescherpt. Zo kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 ook handhaven wanneer opdrachtgevers hun werkwijze binnen een redelijke termijn niet aanpassen na aanwijzingen van de Belastingdienst.

 

Belastingen

De ZZP’er en belastingen

Stappenplan

Stappenplan om je bedrijf te beginnen

Welk tarief?

Bereken het juiste uurtarief